I.OBIECTUL CONTRACTULUI   

art. 1. DISTRIBUITORUL acorda INSTALATORULUI dreptul de a instala si a asigura service pentru produsele Electra in Bucuresti.
art. 2. INSTALATORUL va actiona in cont propriu, ca un comerciant independent financiar cumparand produse de la DISTRIBUITOR si montandu-le in nume si cont propriu.
art. 3. Pe durat acestui contract, DISTRIBUITORUL va accepta comenzile INSTALATORULUI numai in limita plafonului de creditare acordat de distribuitor, stipulat la art. 7, puntul b.
omenzile vor fi transmise distribuitorului in scris, prin fax sau e-mail. in cazul in care, din anumite motive, comanda nu poate fi onorata in termenii in care a fost formulata (in ceea ce priveste conditiile si/sau termenul de livrare solicitat), DISTRIBUITORUL va instiinta INSTALATORUL in maxim 24 de ore de la primirea comenzii.
art. 4. Livrarea produselor se va face la sediul DISTRIBUITORULUI sau prin serviciul de mesagerie si curierat.

II.PRETURI, MODALITATI DE PLATA   

art. 5. Pretul produselor livrate de DISTRIBUITOR sunt cele specificate in lista de preturi ce constituie anexa nr. 1 la prezentul contract. Plata se va face la cursul leu-euro calculat de BNR in ziua emiterii facturii. Data emiterii facturii pentru produsele comandate este data livrarii acestora.
art. 6. DISTRIBUITORUL isi rezerva dreptul de modificare a listei de preturi, dar numai daca producatorul isi exercita dreptul corelativ in conformitate cu clauzele contractului principal. Noile preturi vor fi anuntate de catre DISTRIBUITOR cu cel putin 20 de zile inainte.
art. 7. Pe durata prezentului contract, preturile de livrare catre INSTALATOR a produselor Electra (exclusiv materialele auxiliare) vor fi rezltatul aplicarii la preturile de lista a urmatorului discount :

a.Pentru plata in avans sau la livrare se acorda o reducere de %..
b.DISTRIBUITORUL acorda INSTALATORULI un plafon de credit pentru livrare, in valoare maxima de ……………………… lei, pentru 20 de zile calendaristice. Acest plafon va fi garantat de INSTALATOR cu un bilet la ordin, cec sau alt element de plata convenit intre parti la semnarea contractului.
c.Plata marfurilor livrate se poate face prin ordin de plata, bilet la ordin, numerar sau fila cec, dupa cum urmeaza:

·  La livrare, pe baza facturii emise de DISTRIBUITOR, caz in care se cumuleaza reducerea de la punctul a.

·  in termen de maxim 20 de zile de la data livrarii, pe baza facturii emise de DISTRIBUITOR.

Cheltuielile de transport sunt in sarcina INSTALATORULI. Riscurile asupra marfii trec de la DISTRIBUITOR la INSTALATOR in momentul livrarii.

III.OBLIGATIILE PARTILOR CONTRACTANTE

OBLIGATIILE DISTRIBUITORULUI


art. 8. DISTRIBUITORUL se obliga sa puna gratuit la dispozitia INSTALATORULUI documentele privind montarea, exploatarea si service-ul produselor care fac obiectul prezentului contract. 

art. 9. DISTRIBUITORUL, la sediul acestuia, se obliga sa asigure instruirea si pregatirea tehnica a personalului INSTALATORULUI. Cheltuielile privind cazarea si transportul specialistilor sunt in sarcina INSTALATORULUI.   

art. 10. DISTRIBUITORUL acorda asistenta tehnica si piese de schimb pentru service-ul produselor Electra aflate in durata medie de utilizare, astfel :

a.gratuit, pentru produsele aflate in perioada de garantie
b.contra cost, pentru produsele aflate in perioada de post-garantie.

art. 11. DISTRIBUITORUL nu raspunde pentru defectele ce au aparut din cauza montajului sau punerii gresite in functiune sau a unei exploatari incorecte a instalatiei.
art. 12. Termenul de garantie pentru echipamentele Electra este de 18 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de 24 luni de data fabricatiei.
Nu se acorda garantie pentru nerespectarea instrunctiunilor de utilizare sau instalare, defectiuni datorate interventiilor persoanelor neautorizate, socurilor mecanice, distrugere, furt, introducerea unor substante si corpuri straine in instalatie, deteriorari cauzate de loviri, varuit sau spalat in zona in care este instalat produsul, foc, calamitati naturale. Garantia de mai sus nu se refera si la cartelele de acces. Cartelele cu defecte de fabricatie (care nu functioneaza din start) se inlocuiesc gratuit de catre DISTRIBUITOR.
art. 13. Electra Instal asigura pentru materiale auxiliare garantia acordata de producator, dar nu mai mult de 12 luni de la data livrarii, cu conditia respectarii instructiunilor de montaj, utilizare si intretinere, puse la dispozitie de producatorul materialelor auxiliare.
art. 14. Orice reclematie in garantie referitoare la produsele cuprinse in prezentul contract se va face in scris. Orice produs trimis la DISTRIBUITOR pentru reparatia in garantie va fi insotit de formularul de service completat.

 

OBLIGATIILE INSTALATORULUI

art. 15. INSTALATORUL se obliga sa achite contravaloarea produselor livrate si facturate conform preturilor specificate in art. 7. in cazul nerespectarii de catre INSTALATOR a termenului maxim de plata stipulat la art. 7. , litera b, DISTRIBUITORUL va sista livrarea catre acesta si va emite factura de penalizare cu 0,10% pe zi de intarziere, pe care INSTALATORUL se obliga sa o plateasca in termen de 10 zile de la emitere. Dupa expirarea termenului de 10 zile, DISTRIBUITORUL va folosi garantia depusa pentru recuperarea debitului cu instiintarea prealabila a INSTALATORUL.
art. 16. Pentru reclama si vanzarea produselor va folosi denumirea exacta a produselor si marca producatorului.
art. 17. INSTALATORUL se obliga sa respecte in totalitate instructiunile de instalare si service ale DISTRIBUITORULUI.
art. 18. INSTALATORUL se obliga sa nu instaleze sub preturile de instalare ale DISTRIBUITORULUI. Lista de preturi de montare ale DISTRIBUITORULUI va fi atasata la contract in anexa nr. 2.
art. 19. La semnarea contractului, INSTALATORUL va trimite DISTRIBUITORULUI copii dupa urmatoarele acte : certificatul de inmatriculare, ultima cerere de inscriere mentiuni, copie dupa ultimul bilant aprobat si copie dupa actul de proprietate sau de chirie a sediului unde acesta functioneaza. Modificarile ulterioare ale actelor constitutive ale INSTALATORULUI vor fi transmise in copie DISTRIBUITORULUI in maxim 15 zile.
art. 20. INSTALATORUL nu va acorda cumparatorului alte garantii decat cele ce i-au fost acordate de catre DISTRIBUITOR.
art. 21. INSTALATORUL se obliga sa aibe o atitudine cinstita, civilizata si plina de curtoazie fata de clienti, si sa raspunda cu solicitudine si buna-credinta oricarei reclamatii provenite de la acestia.
art. 22. Pe durata contractului, INSTALATORUL se obliga sa practice o concurenta loiala fata de ceilalti beneficiari ai firmei Electra Instal.

OBLIGATIILE COMUNE


art. 23. Fiecare parte contractanta se obliga sa trateze toate informatiile si documentele de care au luat cunostinta in timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei terte persoane. Aceste interdictii isi pastreaza valabilitatea si dupa incetarea prezentului contract.
art. 24. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in cazul evenimentelor: razboi, calamitati naturale, greve si orice alte evenimente care sunt in afara contractului partii care il invoca, cu conditia sa aduca la cunostinta in 5 zile si in mod complet informatii asupra evenimentului produs.

IV.INCETAREA CONTRACTULUI   art. 25. Prezentul contract isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele cazuri:

a. expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract, cu conditia executarii tuturor obligatiilor.
b. Una din parti nu isi executa obligatiile la care s-a angajat in prezentul contract, situatie in care partea lezata isi rezerva dreptul sa pretinda si daune-interese.
c. Condamnari civile sau penale care pot afecta reputatia sau stanjeni afacerile.

art. 26. La data incetarii prezentului contract, INSTALATORUL va achita toate datoriile restante si penalizarile catre DISTRIBUITOR, va returna toate mostrele si documentatia de instalare si service, iar DISTRIBUITORUL se obliga sa returneze documentele nefolosite privind garantia bancara.


V.IV.PREVEDERI FINALE   

art. 27. Completarile si/sau modificarile aduse la prezentul contract nu sunt valabile si opozabile decat daca rezulta expres din acte semnate de ambele parti contractante.
art. 28. Litigiile se vor solutiona pe cale amiabila. in caz contrar, litigiul va fi solutionat de instantele judecatoresti pe baza prezentului contract. Termenul legal al acestui contract il constituie Titlul III (art. 942 si urmatoarele) si Titlul V (art. 1294 si urmatoarele) din Codul Civil, Codul Comercial si alte dispozitii legale aplicabile.